Erään kuluttajariidan tarkastelua

Yleistä

Tätä sivua ylläpitää Matti Nikki <muzzy@iki.fi>, tarkoituksena osallistua keskusteluun lapsipornon suodatuksesta internetissä ja siihen liittyviin ongelmiin.

Tapahtunutta

Eräs tavallinen Internet-käyttäjä reagoi nettisuodatukseen esittämällä operaattorilleen reklamaation. Asia on hiljalleen edennyt kuluttajariitalautakunnassa, kirjoitin aiheesta aiemmin kun MPY yritti valehdella suodatuksesta ja väitti etteivät he mitään suodata.

Suodatus näytettiin toteen ja lautakunta lähetti lausuntopyynnöt KRP:lle ja Viestintävirastolle. Näiden perusteella lautakunta kirjoitti vastauksen (2009-01-14, sivu 1), ettei voi suosittaa hyvitystä asiassa. Vastaus perustuu kuitenkin lausuntoihin jotka ovat KRP:n osalta lähinnä yleisjaarittelua ja puutaheinää lapsipornon kamaluudesta (2008-11-13, sivu 2, sivu 3) ja Viestintävirastokin tuntuu haluavan vain pestä kätensä koko asiasta (2008-10-29, sivu 4).

KRP:n lausunnosta

KRP:n asiantuntijalausunto alkaa välittömästi täysin aiheeseen liittymättömällä jaarittelulla, eli puhutaan lapsipornosta yleensä. Tekstiä on sanamuotoja muutellen kopioitu hallituksen esityksestä, otsikon "Lapsipornografiaa koskevat kansainvälisoikeudelliset säännökset" alta. Vaikka kopioidun tekstin jälkeen sanotaan että viitatut sopimusvelvoitteet olisi toteutettu muunmuassa lapsipornon levittämisen estotoimista annetussa laissa, ei tämä pidä paikkaansa. Tietoverkkorikosyleissopimuksen 9 artiklan esitetyt velvoitteet koskevat lapsipornorikosten rangaistavuutta, eikä estotoimilaki kosketa yleissopimusta tältä osin millään tapaa.

Väitteet estolistan tarkkuudesta jätetään täysin kommentoimatta, vedoten siihen ettei KRP:n tiedossa ole miten selvitys on tehty. Marazin selvitykseen oli kuitenkin annettu linkki, ja siitä käy ilmi että sivut on käyty läpi ja ainakin etusivun sisältö luokiteltu. Ilmeisesti KRP ei vain halua ottaa kantaa kiusalliseen asiaan.

KRP pysyy siis aiemmassa kannassaan ja viittaapa vielä siihen että lapsiporno.info:sta on tehty (tosin jälkeenpäin) esitutkinta ikäänkuin sillä olisi jotain merkitystä lain soveltamisen kannalta. Loppusilauksena koitetaan vielä sotkea asiaa vetämällä viitteitä erinäisiin muihin lakeihin ja pykäliin ja paheksutaan lapsipornoa yleensä.

Viestintäviraston lausunnosta

Viestintävirasto ikäänkuin haluaa pestä kätensä koko jutusta. Kysymys viestintämarkkinalain ja estotoimilain välillä sivuutetaan vain kuittaamalla että sensuurilaki on säädetty myöhemmin kuin ongelmallinen pykälä, joten se siitä. Kantaa ei haluta ottaa siihen että entäpä jos estetyksi päätyy myös laillista materiaalia joka ei mene sensuurilain 3§ määritelmään. Tällöin uudempi laki ei anna suojaa, ellei oikeus lapsipornosivustoille pääsyn estämisestä anna oikeutta rikkoa kaikkia aiemmin säädettyjä lakeja muunkin kuin lapsipornon osalta.

Asian ydin

Vaikka lausuntoihin voisi tarttua monessakin asiassa, ei pidä unohtaa mistä tässä on perimmiltään kyse. Operaattori on estänyt pääsyn sivustolle, jota ei ole mistään rikoksesta tuomittu. Operaattori samassa yhteydessä estää pääsyn myös materiaaliin jota ei mistään rikoksesta edes epäillä. KRP:n huomio esitutkinnasta on epäoleellinen koska estopäätös tehtiin ennen esitutkinnan suorittamista ja eri poliisin toimesta.

Laki sanoo että operaattorilla on oikeus estää pääsy lapsipornosivustoille, ei että operaattorilla olisi oikeus estää pääsy epäillyille lapsipornosivustoille. Käytännössä estotoimet rajoittavat pääsyn myös monille selvästi laillisille sivuille joita kukaan ei epäile lapsipornosivustoiksi, ja joiden estämiseen operaattorilla ei ole mitään oikeutta. Esimerkiksi tämä artikkeli jota juuri luet on estetty lapsipornona.

Kun lapsipornoa sisältämättömälle sivulle estetään pääsy, jokin taho rikkoo lakia. Operaattori puolustautuu sillä että lista tulee KRP:ltä ja KRP:n mukaan se on lapsipornosivustojen lista, kun taas KRP toteaa että he eivät estä pääsyä mihinkään. Tosiasia kuitenkin on että lapsiporno.info:ssa oleva täysin laillinen materiaali on estettynä, eikä mikään laki anna tähän kenellekään oikeutta.