KRP sekoilee listan kanssa

Yleistä

Tätä sivua ylläpitää Matti Nikki <muzzy@iki.fi>, tarkoituksena osallistua keskusteluun lapsipornon suodatuksesta internetissä ja siihen liittyviin ongelmiin.

Tapahtunutta

Lapsiporno.info ehti olla yli kuukauden ajan poissa estolistalta tuntemattomasta syystä 2012-11-19 ja 2013-01-03 välillä. KRP ei suostu kertomaan miksi tai edes vahvistamaan että näin on tapahtunut. Olen itse kuitenkin omin silmin tarkistanut että lapsiporno.info todellakin oli poissa sensuurista ainakin yhdellä operaattorilla joka samaan aikaan kuitenkin sensuroi monia muita estolistan sivuja.

Tapausta edeltäen estolistan päivitystahti oli kerran kahdessa kuukaudessa, mutta lapsiporno.info palautettiin listalle siten että uusi versio listasta lähti operaattoreille heti seuraavana päivänä sen jälkeen kun olin asiasta kysynyt. Lapsiporno.info sai siis ilmeisen eriarvoista kohtelua listan käsittelyn suhteen. Oikeiden lapsipornosivustojen kohdalla poliisilla ei ole ollut mikään kiire päivittää listaa, minun sivustoni kohdalla sensijaan oli tarve saada välitön päivitys mitä ilmeisimmin ohi normaalien käytäntöjen.

KRP:llä on myös hienosti tapana yrittää olla vastaamatta tietopyyntöihin ja vastata myöhässä vasta kun heille huomauttaa että heidän lakisääteisestä velvollisuudestaan vastata. Tämä rikkoo törkeästi julkisuusperiaatetta ja lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Vastaus on lain mukaan annettava kahdessa viikossa, maksimissaan kuukaudessa mikäli vastaus vaatisi erityistä työmäärää johtuen esimerkiksi salassapidettävästä aineistosta. Mikäli tietoa ei anneta, kieltäytymisen syy pitää esittää, eikä tuommoinen "en voi valitettavasti vastata" täytä lain vaatimuksia.

Olisinkin kiinnostunut tietämään miksi KRP katsoo ettei voi kertoa oliko lapsiporno.info:n lisääminen ainoa listaan tehty päivitys. Jostain syystä estettyjen sivustojen lukumäärät on voitu kertoa aiempien listan päivitysten yhteydessä mutta nyt tietoa ei voitu antaa eikä syytä perustella. Näkisin melko todennäköiseksi että päivityksessä muuttui pelkästään lapsiporno.info:n asema eikä KRP halua myöntää tehneensä virhettä saati perustella miksi sivustoni poistettiin listalta tai miksi se lisättiin kiireellisellä erikoiskäsittelyllä takaisin listalle. Syy salailuun voisi olla esimerkiksi pelko rikosoikeudellisesta vastuusta.

Alla kirjeenvaihto kokonaisuudessaan, ja hyvää ystävänpäivää vaan KRP:llekin!

Kirjeevaihtoa

2012-11-22 - Alkuperäinen tietopyyntö

Date: Thu, 22 Nov 2012 03:06:38 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Subject: Kysely internet-estolistaan liittyen

Hei,

kysymykseni koskee KRP:n ylläpitämää salaista internet-sivujen estolistaa
liittyen lakiin lapsipornografian levittäimisen estotoimista.

Milloin lista on viimeksi päivitetty, eli päivitetty lista lähetetty operaattoreille?
Montako osoitetta listalla on tällä hetkellä?

Milloin lista oli sitä ennen viimeksi päivitetty, eli kauanko edellinen lista oli voimassa?
Miten monta osoitetta listalla oli viimeksi ennen uusinta päivitystä?

--
Matti Nikki

2012-12-28 - KRP ei ole vastannut, muistutusviesti

Date: Fri, 28 Dec 2012 13:51:05 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Subject: Vaatimus ja valitus, tietopyyntöön vastaamatta jättäminen

Hei,

Lähetin 22.11.2012 viestin otsikolla "Kysely internet-estolistaan liittyen", jossa pyysin tietoja
KRP:n ylläpitämästä Internet-estolistasta. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta määrää että
viranomaisen on vastattava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanotosta. Kirjaamonne kuittasi
automaattisesti viestin vastaanotetuksi. En ole kuitenkaan saanu vielä minkäänlaista vastausta.

Aikaraja on ummessa, ja vaadin että alkuperäinen kysymykseni käsitellään viivytyksettä.

--
Matti Nikki

2013-01-02 - Rikosylikomisario Veli-Pekka Loikola KRP:ltä vastaa

Date: Wed, 2 Jan 2013 11:45:27 +0200
From: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
To: "muzzy@iki.fi" <muzzy@iki.fi>
Subject: Vastaus kyselyynne 22.11.2012

Ohessa vastaus.

Olen pahoillani vastauksen viivästymisestä.

V-P Loikala

[-- Attachment: Vastaus Matti Nikin kyselyyn _ 02012013.doc --]
[-- Type: application/msword, Encoding: base64, Size: 27K --]
Olette pyytäneet tietoja lain lapsipornografian levittämisen estotoimista (1068/2006) 4 §:n mukaisesta luettelosta.
Seuraavassa keskusrikospoliisin vastaukset numeroitujen kysymystenne jäljessä.

1. Milloin lista on viimeksi päivitetty, eli päivitetty lista lähetetty operaattoreille?

Lista on viimeksi päivitetty ja lähetetty operaattoreille 19.11.2012.

2. Montako osoitetta listalla on tällä hetkellä?

Tällä hetkellä listalla on 137 osoitetta.

3. Milloin lista oli sitä ennen viimeksi päivitetty, eli kauanko edellinen lista oli voimassa?

Lista oli päivitetty ja lähetetty operaattoreille 12.9.2012 eli se oli voimassa ajalla 12.9. - 18.11.2012.

4. Miten monta osoitetta listalla oli viimeksi ennen uusinta päivitystä?

Ennen uusinta päivitystä listalla oli 167 osoitetta.Veli-Pekka Loikala
Rikosylikomisario

2013-01-02 - Nyt ollaan jännän äärellä, kysyn lapsiporno.info:sta

Date: Wed, 2 Jan 2013 16:03:40 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
Subject: Re: Vastaus kyselyynne 22.11.2012

Hei!

Kiitos vastauksesta.

Tajusin kuitenkin että olin unohtanut sen tärkeimmän asian pois.
En jaksa venkslata kirjaamon kautta, joten josko voisitte vastata vielä:

1. Onko lapsiporno.info yhä estolistalla?
2. Millä perustein päätös lapsiporno.info:n osalta tehtiin?

--
Matti Nikki

2013-01-06 - Lapsiporno.info taas sensuurissa, ei vastausta, kyselyä kirjaamoon

Date: Sun, 6 Jan 2013 19:36:55 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Subject: Kysely internet-estolistasta ja lapsiporno.info:sta

Hei,

Kysymykseni koskee KRP:n ylläpitämää internetin estolistaa.

1. Oliko lapsiporno.info estolistalla joka tuli voimaan 19.11.?
2. Millä perustein lapsiporno.info:n listaan kuuluvuus tai kuulumattomuus päätettiin?
3. Onko estolista päivittynyt 19.11. jälkeen?

Jos lista on päivittynyt 19.11. jälkeen, vielä muutama kysymys:

4. Milloin uusi lista viimeksi lähetettiin operaattoreille?
5. Montako osoitetta listalla tällähetkellä on?
6. Onko lapsiporno.info tällähetkellä estolistalla?
7. Millä perustein?

Toivoisin että tälläkertaa saisin vastauksen jo lain vaatiman aikarajan sisällä.

--
Matti Nikki

2013-02-06 - Kärsivällisesti odottelen mutta turhaan

Date: Wed, 6 Feb 2013 14:46:38 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Subject: Valitus ja muistutus tietopyynnöstä, jälleen kerran

Hei,

Lähetin yli kuukausi sitten 2.1. Veli-Pekka Loikalalle tarkennuskysymyksen
saatuani vihdoin vastauksen silloiseen tietopyyntööni koskien salaista
internetin estolistaanne. Tähän viestiin ei ikinä tullut vastausta, mutta
muutama päivä myöhemmin huomasin että viesti oli mitä ilmeisimmin luettu
ja siihen oli välittömästi reagoitu. Tämän johdosta lähetin kysymyksen
kirjaamon kautta johon en myöskään ole saanut vastausta.

Olin kysynyt Loikolalta perusteita joilla lapsiporno.info oli poistettu
estolistalta. Muutama päivä myöhemmin estolista oli päivitetty ja
lapsiporno.info oli palautettu takaisin estolistalle, mahdollisesti
mitään muuta muutosta ei listalle oltu tehty. Koska en saanut vastausta
kysymykseeni vaikka viesti oli selvästi luettu ja kysymys todella
yksinkertainen, lähetin mitä pikimmiten kirjaamoon uuden kyselyn jonka
tarkoituksena oli aukottomasti selvittää mitä oli tapahtunut.

Kirjaamonne vastaanotti 6.1. viestini otsikolla "Kysely internet-estolistasta
ja lapsiporno.info:sta" ja tämän vastaanottamisesta on nyt kulunut 30 päivää.
Aikaraja tietopyyntöön vastaamisesta on siis jälleen kerran ummessa.

Vaadin että ohjeistatte henkilöstöänne lain noudattamiseen.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 14§ määrää melko yksiselitteisesti
että kuukauden kuluessa on tultava vastaus vaikka asian käsittely vaatisi
erityistoimenpiteitä. Tavallinen aikarajahan on jo kaksi viikkoa.

Koska pyynnöstä on kestänyt jo niin kauan ja kysymykset olivat aikaan
sidonnaisia, tarkennettakoon: Haluan tietää päivitettiinkö estolistaa
tuon 2.1. lähettämäni kysymykseni jälkeen siten, että lapsiporno.info
lisättiin listalle, milloin lista täsmälleen päivitettiin ja montako
muuta muutosta listaan tehtiin tässä samassa yhteydessä.

--
Matti Nikki

2013-02-14 - Kuuden viikon jälkeen KRP vastaa lyhyesti

Date: Thu, 14 Feb 2013 11:43:34 +0200
From: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
To: "muzzy@iki.fi" <muzzy@iki.fi>
Subject: vastaus kyselyynne

Liitetiedostossa vastaus

[-- Attachment: nikki.doc --]
[-- Type: application/msword, Encoding: base64, Size: 26K --]
Olette 6. helmikuuta muistuttanut tietopyynnöstänne.

Haluatte tietää päivitettiinkö estolistaa 2.1. lähettämänne kysymyksen jälkeen ?

Vastaus: Estolistaa päivitettiin 3.1.2013.

Muihin kysymyksiinne en voi valitettavasti vastata.


Veli-Pekka Loikala

2013-02-14 - Vaadin perusteluja sille että KRP ei voi vastata

Date: Thu, 14 Feb 2013 17:47:04 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
Subject: Re: vastaus kyselyynne

Hei,

Mitä tarkoittaa että ette voi vastata? Lain mukaan teidän pitää esittää
perustelu kieltäytymisellenne.

Kysytäänpä siis uusiksi, ja mikäli kieltäydytte, vaadin perustelut:

1. Oliko lapsiporno.info estolistalla 19.11.2012 - 2.1.2013 välillä?

2. Kun päivititte listan 3.1.2013, oliko lapsiporno.info:n lisääminen
listalle AINOA muutos jonka tässä yhteydessä estolistaan teitte?

Lisäksi:

Koska olette aikaisemmin antaneet tiedot koskien listalla olevien sivustojen
määrää, vaadin myös perustelun miksi kieltäydytte kertomasta montako sivustoa
oli listalla 3.1. päivityksen yhteydessä. Miksi ette voi kertoa tätä tietoa
mutta olette voineet kertoa saman tiedon kaikista aiemmista päivityksistä?

Painotan myös että lain mukaan asia on käsiteltävä viivytyksettä. Olette
nyt toistuvasti rikkoneet lakia. Onko teillä edes tarkoitus noudattaa
lakia vastausaikojen suhteen? Kiireeseen ette voi vedota koska listan
päivitys teiltä kuitenkin onnistui vuorokaudessa, miksipä ette siis voisi
vastata sähköpostiinkin?

--
Matti Nikki

2013-02-21 - KRP ei vastaa enää mihinkään koska lista on salassapidettävä

Date: Thu, 21 Feb 2013 09:50:06 +0200
From: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
To: "muzzy@iki.fi" <muzzy@iki.fi>
Subject: Kirjeenne 14.2.2013

Edellisen vastaukseni täydentäminen.

Estolistan sisällön julkisuudesta säädetään:
Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista 1.12.2006/1068 ja sen 6§

V-P Loikala

2013-02-23 - Lähden tiukemmalle linjalle vaatimaan asiakirjoja

Date: Sat, 23 Feb 2013 03:32:29 +0200
From: muzzy@iki.fi
To: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
Subject: Re: Kirjeenne 14.2.2013

Hei,

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään (3 luku 10 §) että
kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava
asiakirjan julkisesta osasta.

Aikaisemmin tulkinta on ollut, että kun tosiasiallisesti selviää jonkin
sivuston olevan estettynä, tieto kyseisen sivuston olemassaolosta
listalla ei ole enää salassapidettävä. Näin ollen teidän pitäisi vastata
ainakin kysymykseeni lapsiporno.info:n estoista, eli oliko lapsiporno.info
listalla 19.11.2012 - 2.1.2013. Tietääkseni ei ollut, tarkistin nimittäin
itse, haluaisin vain teiltä vahvistuksen asiaan.


Lisäksi vetoan lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 §, eli
asianosaisen oikeuteen tiedonsaantiin. Olen lapsiporno.info sivuston
ylläpitäjä, joten sivustoa koskevat päätökset ovat relevantteja niin
sananvapauteni kannalta kuin kaikkien asiaanliittyvien oikeusprosessien
kannaltakin.

Vedoten asemaani asianosaisena, vaadin saada KAIKKI (myös salassapidettävät)
asiakirjat jotka koskevat 19.11.2012 sivustoni poistamista listalta tai
sivustoni uudelleen listalle asettamista tämän jälkeen, sekä muut asiakirjat
jotka ovat voineet tai voivat vaikuttaa sivustoni tilanteeseen estolistan
suhteen.

Eli mikäli teillä on jotain salassapidettäviä asiakirjoja (sähköpostit ja
muut viestit jne myös) joiden perusteella lapsiporno.info tulee pitää
estolistalla, vaadin kopiot ja lain mukaan minulla on niihin oikeus.

--
Matti Nikki

2013-03-18 - KRP kertoo ettei laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta päde

Date: Mon, 18 Mar 2013 10:27:33 +0200
From: Loikala Veli-Pekka POL KRP <Veli-Pekka.Loikala@poliisi.fi>
To: "muzzy@iki.fi" <muzzy@iki.fi>
Subject: Kirjeenne 14.2.2013

Hei,

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (1068/2006 vp) on
lakina erityislaki eikä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta
sovelleta mainitun lain määräämään salassapitoon ja tietojen luovutukseen.
Tämä on mainittu erityisesti hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi
lapsipornografian levittämisen estotoimista (HE 99/2006) sivulla 14,
jonka mukaan

"6 §. Salassapito ja tietojen luovutus. Ehdotetun 1 momentin mukaan
poliisin 4 §:n mukaisesti laatima luettelo on salassa pidettävä.
Ehdotettu säännös olisi salassapitoa koskeva erityissäännös.
Asian jättäminen pelkästään viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain varaan saattaisi aiheuttaa salassapidon tulkinnanvaraisuuden,
minkä vuoksi on katsottu tarpeelliseksi erityissäännöksen avulla varmistaa
luettelon tietojen salassapito.

Ehdotetun pykälän säännökset koskevat yhtä lailla alkuperäistä luetteloa
kuin sen päivityksiäkin. Samoin ehdotetun pykälän säännökset koskevat
yhtä lailla koko luetteloa kuin myös jotakin osaa tai yksityiskohtaa siitä."

Näin ollen Keskusrikospoliisi ei luovuta pyytämiänne tietoja.


Ari Määttä
Rikostarkastaja