Rautalangasta väännettynä: Pelastakaa Pedofiilit

Tässäpä teille hieman rautalangasta väännettynä selitystä siitä mikä tässä parodiassa on pointtina, siltävaralta että sattui menemään ohi. FAQ:ssa on toki selitystä myös, mutta se ei välttämättä aukea lukijalle suoraan ellei tiedä pointtia jo etukäteen.

Ihan näin aluksi linkit kyseessä oleviin sivuihin vertailun vuoksi: alkuperäinen ja parodia.

Tarkoituksena oli esittää joitain näkemyksiäni, havaintoja perustuslaista ja rikoslaista ja kritisoida samalla hieman Nettivihjeen toimintaa. Parodia on valittu teosmuodoksi koska se tuo mielestäni parhaiten esiin teoksen taustalla olevan ehkä hieman hämmentävän ajatuksen pedofiilien ja lastensuojelujärjestön tasavertaisuudesta (koskien lapsipornon levityksen laillisuutta).

Nettivihje - Pelastakaa Lapset ry:n yksinoikeus?

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeen toiminta ei perustu mihinkään erityiseen lakiin, eikä heillä ole mitään erikoisia erioikeuksia toimintansa pyörittämiseen. Näin ollen kaiken tasavertaisuuden nimissä minkä tahansa siviilijärjestön pitäisi saada tehdä samaa toimintaa, vaikka kaikki jäsenet sitten olisivatkin pedofiileja.

Tämä on teoksen ydinasetelma, esittää erilainen versio Nettivihjeestä jonka taustalla olisi täysin poikkeava arvomaailma. Teos koskettaa yhdenvertaisuutta lain edessä (pedofiilit tasavertaisia lastensuojelun kanssa), lapsipornoa koskevaa lainsäädäntöä (linkkien levityksen laillisuus), ja sivuaa monia muita aiheita.

Onko lapsipornolinkkien levitys samalla lapsipornon levitystä?

Linkitys materiaaliin jota on laitonta levittää on teoksen keskeinen aihe. Nettivihje kannustaa lukijoitaan lähettämään lapsipornolinkkejä, ja lähettää niitä vastaavasti myös eteenpäin. Kysymys kuuluukin, onko linkkien jakaminen siviilien kesken lapsipornon levitystä tai avunantoa siihen?

Linkkien levityksen laittomuus olisi ainoa peruste puuttua teoksen esittämällä tavalla toimivaan avoimeen lapsipornorinkiin. Tulkinta voisi esimerkiksi mennä niin että kyse on avunanto levitykseen, koska linkki mahdollistaa kuvakopioiden siirtymisen linkin vastaanottajille ja täten kopioita syntyy uusien henkilöiden nähtäväksi. Lapsipornon levitys ei kuitenkaan tunne mitään oikeutusta, eikä avunanto senikään ole yhtään vähemmän vakava rikos. Miksi lakia sovellettaisiin eri tavalla riippuen siitä kuka linkkejä levittää? Mikäli tuomion perusteena olisi pedofiilius, kyseessä olisi mielestäni perustuslain vastainen eriarvoistaminen syytetyn seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Teoksen keskeinen idea onkin havainto siitä, että eri siviilijärjestöt ovat lain edessä samalla viivalla. Mikä on yhdelle laitonta pitäisi olla laitonta myös muille, ellei laki muuta sano. Tässätapauksessa laki ei määrää kenellekään mitään erioikeutta.

Pedofiilien tasavertaisuus lain edessä

Perustuslaki (6§) turvaa että kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä: "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella". Uskoakseni yhdenvertaisuus kattaa myös parafiliat kuten pedofilian, sillä poikkeavakaan seksuaalinen suuntaus ei itsessään ole rikollista.

Käytännössä tuomioistuin tietenkin saattaisi tuomita pedofiilejä syrjivästi. Lapsipornon levitystä rajoittava laki on kuitenkin olemassa lasten suojelemiseksi eikä pedofiilien kiusaksi, joten pedofiilien eriarvoistamiseen ei ole laillisia perusteita. Mielestäni lapsipornon levitys taloudellisista syistä on lisäksi paljon törkeämpää, eikä seksuaalisen suuntauksen puute saisi olla lieventävä asianhaara vaikkapa kaupallista lapsipornobisnestä tuomittaessa.

Muita syitä sivuston tekemiseen

Poliittinen keskustelu

Ylläpidän sivustoa lapsiporno.info jossa olen asiallisesti käsitellyt Internetin lapsiporno-ongelmaa ja kritisoinut Internetin suodatushankkeen toimivuutta. Sivustoni kuitenkin on asetettu poliisin salaiselle estolistalle, sillä perusteella että linkkien levittäminen voisi olla avunantoa lapsipornon levittämiseen. Tämä parodiateos koskettaa siis keskeistä aihetta sivujeni sensuurin ympärillä.

Humoristisesti nyt tässä esitänkin että Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje tulisi myös asettaa estolistalle, sillä sen kautta Pelastakaa Lapset ry:llä ja sen Nettivihje-työntekijöillä on pääsy ulkomaisille lapsipornosivustoille.

Nettivihjeen arvostelu, tehottomuus

Pelastakaa Lapset ry:n nettivihje ei toimi. Ilmiannoin joskus ennen joulua 2006 nettivihjeelle palvelimen jossa oli gigatolkulla lapsipornoa jaossa. Kyseessä ei ollut mitään harmaan alueen lapsierotiikkaa vaan muunmuassa videoita joissa noin kymmenvuotiaita lapsia penetroitiin. Kuukausitolkulla odottelin ja odottelin että jotain tapahtuisi, mutta mitään ei vain tapahtunut. Tarkistin että sivusto oli Internet Watch Foundationin listalla myös, eli olisi pitänyt olla viranomaistenkin tiedossa.

Helmikuussa 2007 ehdin jo innostua että ilmiantamani sivusto olisi saatu alas, mutta iloitsin turhaan - domain-nimi oli vain vanhentunut. Kyseinen lapsipornosivusto oli ollut siis jo vuoden toiminnassa ja ylläpito oli vain unohtanut maksaa laskut. Vähän myöhemmin laskut kai maksettiin koska sivusto palasi takaisin linjoille. Kyseessä oli kaupallisen lapsipornoringin pyörittämä palvelin, ja kuukausia myöhemmin havaitsin että ilmiantamani käyttäjätunnus oli suljettu mutta palvelu oli yhä pystyssä. Pääsin nimittäin sisään toisella tunnuksella ja materiaali oli yhä jaossa, mitään ei siis oltu saatu aikaan vihjeeni perusteella.

Haluaisin kiinnittää huomiota näihin epäkohtiin, ja toivoisin että Pelastakaa Lapset ry ja InHope alkaisivat seurata tarkemmin ilmiannettujen sivustojen elinkaarta ja viranomaisten reaktionopeutta.

Nettivihjeen arvostelu, tilastot

Mitä Nettivihje sitten saa aikaan? Ainakin tilastoja. Nettivihjeen keräämiä tilastoja on käytetty poliittisen agendan ajamiseen kun lakia lapsipornografian estotoimista ajettiin. Jotenkin tilastot käännettiin osoittamaan miten suuri ongelma lapsiporno oli, vaikka epäselvät tilastot kertovat lähinnä kansalaisten aktiivisuudesta.

Tosiasiassa Nettivihjeen tilastoista ei kuitenkaan ilmene edes montako eri sivustoa on ilmiannettu, tai mitään muutakaan oleellista. Nettivihje ei seuraa katoaako sivusto netistä tai tekevätkö viranomaiset yhtään mitään sitten kun tiedot on luovutettu eteenpäin. Tilastot kasvavat muunmuassa siitä että jotkut ihmiset ilmiantavat saman sivuston jopa kymmeniä kertoja, joka päivä uudestaan, odottaessa että jotain tapahtuisi. Lisäksi ne oikeat kaupalliset lapsipornosivut eivät juuri koskaan päädy Nettivihjeen tietoon - sivuston oikean osoitteen tietävät vain maksavat asiakkaat ja sisällön näkeminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen.

Toivoisinkin että Pelastakaa Lapset ry julkaisisi tilastojensa yhteydessä myös tietoja siitä montako erillistä lapsipornosivustoa vihjeet koskivat.

Nettivihjeen arvostelu, viranomaisaseman omaksuminen

Nettivihje käytännössä ottaa vastaan rikosilmoituksia, mutta siitä huolimatta sillä ei ole mitään vastuuta seurata että rikokset tutkitaan. Lastensuojelun piirissä Nettivihjeellä on kuitenkin suorastaan viranomaista vastaava status, kuten ilmenee vaikkapa tästä uutisesta. Uutisessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija kertoo että jos lapsipornoa ilmestyy ruudulle vahingossa tulisi aina ottaa yhteys viranomaisiin jotta välttyy seurauksilta, ja tälläisissä tapauksissa pelastakaalapset.fi on eräs yhteydenottomahdollisuus. Nettivihje ei kuitenkaan ole viranomainen, ja pisteenä i:n päälle Nettivihje väittää ettei selvitä vihjeiden lähettäjien tietoja joten mitä hyötyä siitä ilmiannosta on seurausten välttämiseksi? Et voi mitenkään todistaa lähettäneesi vihjettä jos ongelmia sattuukin tulemaan.

Toivoisin että Internetissä lapsipornoon törmätessä asiasta ilmoitettaisiin mieluummin poliisille kuin millekään siviilijärjestölle. Olen hämmentynyt että EU-rahoitteisesti pyöritetään tälläisiä vihjelinjoja kun samat rahat voitaisiin pistää suoraan poliisille vastaavan toiminnan pyörittämiseen. Mielestäni on virhe antaa viranomaisille kuuluvaa tehtävä järjestölle jolla on tehtävän piiriin liittyvä poliittinen agenda. Pelastakaa Lapset ry häpeilemättä käyttää tätä omaksumaansa viranomaisasemaa ajaakseen politiikkaa joka on Internet-tekniikan kannalta katsoen järjetöntä ja vahingollista.

Lisää aiheen ympäriltä

Tästä sivustosta on vastuussa Matti Nikki, ja minut saa kiinni sähköpostitse osoitteesta muzzy@iki.fi. Olen kirjoittanut joitain muitakin kirjoituksia aiheesta internetin suodatuksen ja lapsipornon ympäriltä. Nämä löytyvät osoitteesta http://lapsiporno.info/

Julkaistu 2009-09-30